Akikah

Akikah Aman Palestin adalah kempen umum yang dibuka sepanjang tahun bagi mereka yang ingin melaksanakan aqiqah bagi tujuan-tujuan yang telah diniatkan.

“Bersama-sama kelahiran bayi ada akikahnya. Oleh itu, tumpahkanlah darah akikah bagi pihaknya dan buangkanlah kekotoran dan najis daripadanya”.

Daging Akikah ini akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan ditempat-tempat yang telah diniatkan para peserta akikah.

 

Penyertaan

Dengan menggunakan platform Billplz & FPX daripada PayNet (Bank Negara Malaysia), kami pastikan segala transaksi & maklumat penderma selamat.

Sumbangan Bulanan

Bagi memudahkan para penderma, kami menyediakan fungsi automatic deduction terus daripada kad debit & kad kredit anda secara bulanan.